Overdracht van kennis en ervaring

START STADSWANDELINGEN

Met ingang van 8 juni a.s. starten wij weer met het verzorgen van onze mooie stadswandelingen. Natuurlijk onder de voorwaarden van het RIVM wat betreft de corona voorschriften.
Hoe deze maatregelen zijn kunt u lezen in het onderstaande protocol.
De wandelingen zijn aan te vragen via het “aanvraagformulier” dat u vindt bij de beschrijving van onze wandelingen.

Wandelingen in de Natuur
Gezien de leeftijd van veel van de deelnemers aan deze wekelijkse wandelingen hebben wij besloten hiermee voorlopig nog niet te starten.

Fietstochten
Ook de wekelijkse fietstochten gaan nu nog niet van start. Zodra hierover meer bekend is plaatsen wij deze informatie ook op onze website.

CORONA PROTOCOL
Richtlijnen rondom onze stadswandelingen vanaf 08.06.2020

Gezondheid
Voor de start van de wandeling zegt de gids ervan uit te gaan dat de deelnemers gezond zijn en geen klachten hebben die gerelateerd kunnen worden aan het corona virus, conform de beschrijvingen van het RIVM.

Groepsgrootte
De groepen zijn niet groter dan max. 6 personen, tenzij de deelnemers behoren tot hetzelfde gezin. Voor grotere groepen worden meerdere gidsen ingezet.

Tijdens de wandeling
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand onderling tussen de deelnemers en elk van de deelnemers tot de gids. Om hier de aandacht op te vestigen draagt de gids altijd een hesje met de tekst: “houdt 1,5 meter afstand”.
Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte.
Volg de aanwijzingen van de gids tijdens de wandeling en de looproutes enz.

De gids
De gids mijdt drukte en nauwe straatjes e.d. en zorgt dat een route gekozen wordt waar steeds voldoende open ruimte is voor de groep.
We gaan niet naar binnen bij gebouwen, vaak is hier te weinig ruimte om de 1,5 afstand te handhaven.
De gids zal de wandeling beëindigen als de deelnemers zich onvoldoende houden aan deze richtlijnen, aan de voorschriften van de overheid of aan de aanwijzingen van de gids of als de gids zich onveilig voelt.

Tot slot
De gidsen van Gilde Nijmegen zijn allemaal vrijwilligers die met veel plezier en vakkundig hun wandelingen verzorgen. Dit is in deze corona tijd geen makkelijke opgave. Zij verzorgen, ook in deze tijd, de wandeling op basis van vrijwilligheid. Om als gids herkenbaar te zijn draagt hij/zij altijd de badge en de blauwe Gildetas.
We gaan er dan ook van uit dat tijdens de activiteit de deelnemers de aanwijzingen van de gids ter harte nemen zodat we gezamenlijk van een mooie wandeling kunnen genieten.

VERHUIZING

Met ingang van 27 mei 2020 verhuizen wij met ons kantoor naar het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis: de historische Mariënburgkapel.
Ons adres is dan: Mariënburg 26, 6511 PS Nijmegen
Vanaf 1 juni zijn wij hier ook telefonisch te bereiken via tel.nr. 024 – 360 36 35.
Van dinsdag t/m zaterdag tussen 11.00 – 17.00 uur. Op zondag van 12.00 – 17.00 uur

VACATURE CONVERSATIELEIDER

De conversatieleider Engels geeft leiding aan een groep Nederlandstalige mensen die, door middel van conversatie, de Engelse taal beter willen leren beheersen.
De huidige conversatieleider heeft besloten zijn vrije tijd op een andere manier te gaan invullen en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe vrijwilliger.
De groep start weer op 1 september en de bijeenkomst is wekelijks op woensdag van 10.45 – 12.15 uur in het Wijkcentrum Titus Brandsma aan de 2e Oude Heselaan in Nijmegen.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met de coördinator van de conversatieleiders: Caren Theloosen. Stuur een mailtje naar: c.theloosen@gildenijmegen.nlWebdesign door F-Graphics