Overdracht van kennis en ervaring

Taalmaatjes

Ons project Samenspraak is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet of onvoldoende kunnen spreken. Deze mensen worden in contact gebracht met een van onze taalmaatjes, met de bedoeling op een ontspannen en persoonlijke manier het Nederlands beter te leren spreken en/of schrijven. De begeleiding door een van onze taalmaatjes gebeurt een-op-een en in overleg met de aanvrager/ster.

Neem voor meer informatie contact op met onze helpdesk op maandag- en donderdagmiddag tussen 14.00 – 16.00 uur. Tel. 024-3603635. Na 1 april op dinsdag t/m zaterdag van 11.00 – 17.00 uur, op zondag van 12.00 – 17.00 uur.
U kunt ook een mailtje sturen naar: samenspraak@gildenijmegen.nlWebdesign door F-Graphics